AVG

Privacyverklaring De Droomvogel
Dit is de Privacy Verklaring van De Droomvogel, het betreft spelstimuleringsprogramma De Droomvogel en Magie Carlijn kinderentertainment. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen.


I. Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese Unie (EU) is vastgesteld. Zij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens, en is op 25 mei 2018 ingegaan. De AVG schrijft voor dat een stichting uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van de aangesloten leden en contacten te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. U heeft De Droomvogel persoonsgegevens verstrekt omdat u klant of geïnteresseerde bent van dit bedrijf. Hiermee wordt u geacht voornoemde toestemming te hebben gegeven.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij beheren en die wij voor het realiseren van onze doeleinden gebruiken:

1. Website (www.droomvogel.nl en www.magiecarlijn.nl)
Met daarin opgenomen informatie voor belangstellenden. Via publicaties, prentenboeken, speltrainingen en kindervoorstellingen probeert de Droomvogel het roer om te gooien en aandacht te vragen voor het belang van kinderspel als basisactiviteit van het kind.

2. Een digitaal ledenbestand nieuwsbrief Droomvogel
Met daarin opgenomen alle geïnteresseerden, oud-cursisten en cursisten die informatie willen over het belang van spel voor het jonge kind: Voor- en achternaam; E-mailadres.

3. Een Facebookpagina De Droomvogel (www.facebook.com/StichtingMagicCare/)
Met daarop actuele informatie en wetenswaardigheden over kinderspel. Tevens wordt de nieuwsbrief op deze facebookpagina gepubliceerd. De Droomvogel maakt gebruik van rechtenvrije foto’s.


II. Bepalingen AVG
De Droomvogel voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens):

Artikel 1: Verzamelde persoonsgegevens
De Droomvogel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@droomvogel.nl.
De Droomvogel gebruikt enkel persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het offreren, verlenen en factureren van onze diensten;
• Het (eventueel) verzenden van onze nieuwsbrieven en/of andere PR-uitingen;
• De afhandeling van uw bestelling / boeking en u informeren over het verloop daarvan;
• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en De Droomvogel te kunnen uitvoeren;

Artikel 2: Minderjarigen
De Droomvogel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden wel diensten aan minderjarigen aan (kinderentertainment), maar dit verloopt altijd via contact en overeenkomsten met volwassenen.

Artikel 3: Gegevens van websitebezoek
De Droomvogel ontvangt geen gegevens op basis van uw bezoek aan beide websites. Er zijn geen cookies geplaatst.

Artikel 4: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en veranderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@droomvogel.nl.

Artikel 5: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer het contact bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Artikel 6: Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De Droomvogel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De enige uitzondering hierop is als dit gaat om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7: Telefoongesprekken
Telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard. Eventueel ingesproken berichten (via een antwoordapparaat) worden binnen 14 dagen door ons verwijderd.

Artikel 8: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.


- Versie 25 juni 2018 -