AANBEVELINGSCOMMISSIE

Mevr. Rita Kohnstamm - psycholoog
Dhr. Luc Koning - orthopedagoog
Dhr. Pim van der Pol - psycholoog en kindertherapeut

= = = = =

"Rollenspel is een verrijking is voor jonge kinderen, maar degenen die beroepshalve met hen omgaan weten vaak niet hoe het te organiseren"
Rollenspel kan een belangrijke functie vervullen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. De Droomvogel is een eenvoudige en doeltreffende manier om kinderen tussen drie en acht tot rollenspel te stimuleren. De spelsuggesties van Marlies Greve zijn makkelijk toepasbaar.
Rita Kohnstamm, psycholoog en columnist

= = = = =

"Van harte aanbevolen"
Een enkele keer kom je iemand tegen die op integere manier bezig is met waar het bij kinderen echt om gaat. Wanneer zijn kinderen op zijn ‘echtst’? Dat is wanneer ze aan het spelen zijn. Naast alle drukte rond taal en rekenen moet er iemand laten horen dat er nog een basisvoorwaarde nodig is om je goed te kunnen ontwikkelen. De basis van de ontwikkeling van kinderen is het spelgedrag. Als kinderen goed kunnen spelen betekent het dat ze kind kunnen zijn en wat moet je anders als je jong bent. Kind kunnen zijn is een kinderrecht.

Daarnaast biedt spelbekwaamheid de basis voor alle andere ontwikkelingsgebieden.
Marlies Greve heeft dat goed gezien en zet zich op allerlei manieren voor de spelontwikkeling en dus voor het kind in. Ze doet dat door zelf met kinderen te spelen, met haar voorstellingen, maar ook in de vorm van allerlei andere initiatieven die tot doel hebben kinderen aan het spelen te krijgen en te houden.
Van harte aanbevolen.

Luc Koning, orthopedagoog, auteur, leesspecialist onderzoeker en directeur van het Pravoo-instituut

 = = = = =

"Een aanwinst voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs"
Met het Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel is de Nederlandse markt verrijkt met een goed uitgewerkt project over het observeren en begeleiden van het fantasiespel van jonge kinderen. Door de combinatie van voorlezen en spelen wordt, op elkaar aanvullende manieren, met verbeelding gewerkt. Ook is er aandacht voor zowel het individuele spel als het samenspel. De stap-voor-stap methode helpt de begeleider om het kind niet te overvragen maar te helpen bij de vormgeving van de fantasie. Kortom: een aanwinst voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs.
Pim van der Pol, orthopedagoog/Gz-psycholoog, (BIG)/kindertherapeut