SPELTRAININGEN

Het Droomvogelprogramma is leuk, makkelijk en direct uitvoerbaar.

  • gericht op het verrijken en begeleiden van het doen alsof spel;
  • met als opbrengst het vrije spel fantasievoller en gevarieerder te maken;
  • geschikt voor basisschool (VVE), SBO, nieuwkomers, kinderopvang, peuterspeelzalen, etc.;

De Droomvogel is een op recente wetenschappelijke inzichten gebaseerd spelstimuleringsprogramma dat de kracht en het plezier van het samenspelen gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling, het creatief denken en de taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren.