Doelstellingen

  • Het stimuleren van creativiteit en fantasiespel bij kinderen
  • Het uitbreiden van het spelrepertoire van kinderen
  • Het verbeteren van het samenspelen en het inoefenen van sociale vaardigheden
  • Het stimuleren van de taalontwikkeling
  • Vroegtijdig signaleren van opvallend spelgedrag en gebrekkige sociale vaardigheden
  • Ondersteunende begeleiding voor kinderen met een taal-en of spelachterstand


Korte termijn effect: het programma bevordert direct het welbevinden van het jonge kind.
Lange termijn effect: de positieve ervaringen die het kind tijdens het samenspelen opdoet, zijn een bron van succes waar het kind in zijn verdere loopbaan baat bij heeft.