DE DROOMVOGEL

Mag er meer aandacht voor kinderspel komen?
De Droomvogel vindt van wel.
Via publicaties, speelprentenboeken, speltrainingen en workshops probeert De Droomvogel het roer om te gooien en aandacht te vragen voor het belang van kinderspel als basisactiviteit van het kind. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief!


De Droomvogel is een op recente wetenschappelijke inzichten gebaseerd spelstimuleringsprogramma dat de kracht en het plezier van het samenspelen gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling, het creatief denken en de taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren. Het programma biedt een didactisch doorwrocht totaalpakket van praktisch gerichte boeken en uitnodigende hulpmaterialen. Zo wordt het leuk en makkelijk om via sociaal rollenspel de totaalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren - ook bij taalzwakke kinderen of kinderen met een achterstand in de spelontwikkeling.