Module 'Bewegingsversjes'

Fantasiespel en taal stimuleren via versjes en vrij spel


Doelgroep: Professionals in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvangbranche (het jonge kind).
Tijdsduur: 2,5 uur
Kosten: € 630,00 (exclusief lesmateriaal)
Lesmateriaal per cursist: € 25,00 (spelstimuleringsboek en theorie)

Inhoud: De module bewegingsversjes legt heel eenvoudig het verband tussen opbrengstgericht werken (taalstimulering!) en de rol van bewegingsversjes en het vrije spel daarbij. Het bijbehorende boek biedt een praktijkgerichte vorm van spelbegeleiding aan dat op de ontwikkeling en belevingswereld van het jonge kind (3 tot 7 jaar) aansluit.

Resultaat: Deelnemers aan het webinar:
- ervaren dat geleid spel het vrije fantasievolle spel kan verrijken;
- kunnen het bewegingsversjesboek op een adequate manier inzetten in de groep;
- kunnen taal aanbieden in een betekenisvolle context.