Module 'Wil je mijn vriendje zijn?'

Speelvaardigheden en samenwerkingspelletjes die het samenspelen een stimulans geven


Doelgroep: Professionals in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvangbranche (het jonge kind).
Tijdsduur: 2,5 uur
Kosten: € 630 (exclusief lesmateriaal)
Lesmateriaal per cursist: € 25,00

Inhoud: De module 'Wil je mijn vriendje zijn?' helpt kleuters speelvaardigheden aan te leren, die direct bij het samenspelen te gebruiken zijn. Het bijbehorende boek biedt een praktijkgerichte vorm van een sociale vaardigheidstraining, dat de sociale cohesie in de kleutergroep versterkt en het kind helpt zich aan te sluiten bij zijn groepsgenootjes.

Resultaat: Deelnemers aan de workshop:
- ervaren dat geleid spel het vrije fantasievolle spel kan verrijken;
- kunnen het boek 'Wil je mijn vriendje zijn?' op een adequate manier inzetten in de groep;
- kunnen de sociale cohesie in de groep versterken.