Aanbevelingsbrief Michel Müller

Geachte heer, mevrouw,

Ik schrijf deze brief van aanbeveling voor Marlies Greve en het door haar ontwikkelende programma De Droomvogel. Mevrouw Greve voert sinds enkele jaren dit programma, naar volle tevredenheid, uit in de Gemeente Zaanstad.

Als vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad en als voorzitter van de VVE-beleidsgroep, kan ik uit eerste hand getuigen van de uitzonderlijke betrokkenheid en vaardigheden van mevrouw Greve. Ik blijf onder de indruk van haar werkwijze om zorg te dragen voor een optimaal resultaat. Daarbij is er sprake van een constante doorontwikkeling door een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Zodoende zijn er inmiddels verschillende nieuwe initiatieven ontstaan vanuit het oorspronkelijke aanbod.

De aanleiding voor het inhuren van mevrouw Greve was dat de gemeente en haar partners m.b.t. VVE vonden dat de rol van spel in de ontwikkeling van jonge kinderen ondergewaardeerd werd. Tevens bereikten ons signalen, vanuit scholen en voorscholen, dat de kennis m.b.t. het spelend leren niet als vanzelfsprekend gold bij PM-ers, peuterleidsters en onderwijzend personeel. De VVE-beleidsgroep Zaanstad, waarin alle partners samenwerken, heeft daarom besloten hierop stevig in te zetten.

Jonge kinderen ontwikkelen zich bij uitstek spelenderwijs en door dit als basis te nemen voor het aanbod, is er nog een wereld te winnen in de (onderwijs)-­- voorzieningen voor jonge kinderen. De Droomvogel en de werkwijze van mevrouw Greve sloten precies aan bij wat wij wilden bewerkstelligen in Zaanstad. Doordat er echt sprake is van ‘samenwerken’ is er met mevrouw Greve een zeer waardevol en passend aanbod m.b.t. spelend leren gekomen.

Een mooi voorbeeld van het succes van De Droomvogel is dat het programma zich als het ware zelf ‘verkoopt’. De eerste deelnemers bleken de beste ambassadeurs om de meerwaarde van dit programma aan hun collega’s uit te dragen. Hun enthousiasme werkte zeer aanstekelijk en zorgde voor een groeiende vraag vanuit het werkveld.

Ik kan Marlies Greve, haar programma De Droomvogel en de betrokken manier waarop dit wordt uitgevoerd dan ook van harte aanbevelen!


Met vriendelijke groet,
Michel Müller
Senior Projectleider Maatschappelijk Domein
Stadhuisplein 100,
1506 MZ Zaandam