Training tot spelspecialist

Aansluitend op de (spel)ontwikkeling van het jonge kind het sociaal rollenspel verrijken en begeleiden met behoud van de eigen spelfantasie van het kind

Doelgroep: Professionals in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvangbranche (het jonge kind).
Tijdsduur: 3 modules van 2,5 uur (frequentie en tijdsduur kunnen aangepast worden)
Kosten per module: € 630,00. Trainingsacteur € 150,00
Lesmateriaal per cursist: € 25,00 per module

 

Inhoud training: De Droomvogel pleit voor een adequate aanpak voor het begeleiden van het sociaal rollenspel, waarbij de groepsleid(st)er als spelspecialist de vaardigheden heeft om aan te sluiten bij de ontwikkelingspsychologische kenmerken van jonge kinderen en een gedegen kennis heeft over spel, spelbegeleiding en spelontwikkeling.


Meer informatie:

Module 1. Het belang van sociaal rollenspel
Inhoud: Wat zijn belangrijke speelvoorwaarden? In hoeverre geven groepsleid(st)ers tijd en ruimte voor spel? Wat is nu eigenlijk goed speelgoed? Spelen kinderen anders dan vroeger het geval was?
Deze module zet de deelnemers aan het denken over spel als basisactiviteit van het jonge kind en de rol van de groepsleid(st)er daarin.
Resultaat: Deelnemers aan deze module:
• onderkennen het belang van spel en de rol van de (beroeps)opvoeder;
• onderkennen het belang van spel voor de totaalontwikkeling van het kind;
• kunnen de voorwaarden creëren om het spel in de groep tot zijn recht te laten komen;
• kunnen kinderen ondersteunen die moeite hebben met (samen)spelen.

Module 2. De belevingswereld van het jonge kind
Inhoud: Een driejarige peuter kan best een superheld zijn, zijn papa is de allersterkste van de wereld en zijn beer praat… Peuters en kleuters zijn sterren in een magische gedachtegang er op na te houden. Dat wil zeggen dat kinderen door hun fantasie over de macht beschikken waarmee ze hun wereldje beheersen.
Deze module laat de deelnemers de boeiende speelse belevingswereld van het jonge kind ontdekken en de link met hun basisactiviteit: Spelen!
Resultaat: Deelnemers aan deze module:
• hebben weet van de belevingswereld van het jonge kind;
• begrijpen daardoor hun spelbehoefte beter;
• leren zich in die belevingswereld te verplaatsen en daar plezier aan te beleven.

Module 3. Kinderen met opvallend spelgedrag begeleiden
Inhoud:
Kinderen die basale spelvaardigheden missen, hebben vaak niet voldoende aan een accepterende houding van de beroepsopvoeder of het aanbieden van spelprikkels.
Deze kinderen hebben een vorm van spelbegeleiding nodig, zodat zij spelenderwijs kunnen ervaren hoe fijn samenspelen is.
Resultaat: Deelnemers aan deze module:
• kunnen kinderen met een speelachterstand signaleren;
• kunnen spelbegeleidingsvaardigheden toepassen;
• hebben geleerd te werken met een spelscript;
• geven met behulp van het spelscript structuur en taal aan.